INTEGRITETSPOLICY

DET ÄR VÄLDIGT VIKTIGT FÖR OSS ATT SÄKERSTÄLLA SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER NÄR DU ANVÄNDER VÅRA TJÄNSTER. DÄRFÖR BEHANDLAS OCH LAGRAS DINA UPPGIFTER SOM ÄR KOPPLADE TILL ANVÄNDNINGEN AV VÅR WEBBPLATS MED STÖRSTA FÖRSIKTIGHET. I FÖLJANDE AVSNITT BESKRIVS HUR VI BEHANDLAR OCH ANVÄNDER DE PERSONUPPGIFTER DU LÄMNAR OCH/ELLER TILLHANDAHÅLLER NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS OCH ANVÄNDER VÅRA TJÄNSTER.

INFORMATION OM HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Du kommer alltid att informeras i samband med att vi samlar in dina personuppgifter – antingen genom att du själv skickar in personuppgifterna eller genom att acceptera våra kakor. Personuppgifterna kan innehålla ditt namn, e-postadress, liknande identifieringsuppgifter, information om online-köp och din navigering på webbplatsen.

 

När du skickar dina uppgifter på vår webbplats kommer du alltid att bli informerad om inlämningen är frivillig eller nödvändig för att slutföra den önskade åtgärden, såsom att genomföra ett köp i vår webbshop.

 

Dina personuppgifter samlas in när:

- Du gör ett köp i webbshoppen

- Du registrerar dig för vårt nyhetsbrev

- Du skapar ett kundkonto

- Du deltar i en tävling

- Du använder aktivt webbplatsen på ett annat sätt

 

Om du använder din e-postadress i mer än ett av ovanstående fall kommer dina personuppgifter bara att samlas in och registreras på ett ställe. På detta sätt lagras din information redan när du handlar hos oss och du kommer inte att få samma marknadsföringsmaterial mer än en gång.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter vi samlar in används i samband med:

- Slutförande av beställningar i vår webbshop

- Registrering för vårt nyhetsbrev

- Hantering av kundkonton

- Hantering av vår kundklubb

- Deltagande i tävlingar och andra evenemang

- Distribution av annat marknadsföringsmaterial, inklusive inbjudningar till evenemang och rabattkoder

- Hantering och utvärdering av kundrecensioner

- Översikt över köphistorik

- Statistik

- Andra marknadsföringsinsatser

 

Observera att vi endast kommer att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial om du har gett ditt samtycke.

Vi för statistik om våra kunders användning av vår webbplats och vilka produkter våra användare föredrar för att förbättra webbplatsen. Dessa uppgifter innehåller inte personuppgifter. Vi varken säljer eller avslöjar information om hur våra användare navigerar och använder vår webbplats, eller information om din köphistorik till tredje part.

ÖVERFÖRING AV DATA TILL ANDRA PARTER

I allmänhet överför vi inte dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Information som används för leverans av varor kommer dock att överföras till de postombud vi använder.

 

Under specifika omständigheter och med hänvisning till lagstiftning kan det vara nödvändigt att överföra information till offentliga myndigheter eller polisen. Till exempel kan information lämnas ut till polisen vid misstankar om kreditkortsbedrägeri.

 

I händelse av en omorganisation, hel eller delvis försäljning av företaget, kommer all utlämnande i sådant sammanhang att vara i enlighet med gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter.

UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER TILL DATABEHANDLARE

Dina personuppgifter lämnas ut till våra partners som levererar tjänster på uppdrag av oss, till exempel i samband med utskick av nyhetsbrev. Dessa partner behandlar endast personuppgifterna på uppdrag av oss och i enlighet med våra höga säkerhetsstandarder.

ÖVERFÖRING AV DATA TILL TREDJE LÄNDER

När vi använder tjänster från den kanadensiska plattformen Shopify, och du handlar på vår webbplats, överförs dina personuppgifter till Kanada. Eftersom Shopify är en kanadensisk organisation hanteras dina personuppgifter i enlighet med skydd av elektroniska handlingar (Pipeda), vilket innebär att de hanterar dina personuppgifter i enlighet med högsta möjliga säkerhetsstandard. Vi använder också tjänster från MailChimp, som ligger i USA. Eftersom MailChimp är en amerikansk organisation hanteras dina personuppgifter enligt EU-US Privacy Shield Framework, vilket innebär att de också hanterar dina uppgifter enligt de högsta internationella standarderna. Kommissionen har beslutat att skyddsnivån är tillräcklig i båda länderna. Du kan läsa mer om säkra tredjepartsländer HÄR.

RADERA DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kommer att radera dina personuppgifter när vi inte längre behöver spara dem i förhållande till ett eller flera av de syften som anges i avsnitt 4. Uppgifterna kan dock behandlas och lagras under en längre period i anonymiserad form.

ANVÄNDNING AV KAKOR

Vi använder kakor på vår webbplats. Du kan läsa mer om användning av kakor under avsnittet Policy för Kakor som du hittar HÄR.

DIN SÄKERHET

Vi strävar efter att skydda din information på bästa möjliga sätt, därför vi har genomfört en rad säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller våra höga säkerhetsstandarder - till exempel genom att använda Secure Socket Layers (SSL), HTTPS och PSD2. Följaktligen strävar vi efter att skydda integriteten av alla dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Du har när som helst rätt att få information om de personuppgifter som vi lagar och som vi behandlar om dig, men med vissa undantag från lagstiftningen. Du har också rätt att invända mot att vi samlar in och vidare hanterar dina personuppgifter inklusive profilering/automatiserat beslutsfattande. Dessutom har du rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade. Du har även rätt att få informationen om dig som du har lämnat till oss, och rätt att få denna information överförd till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke som du har gett, vi kommer då att radera dina personuppgifter, såvida vi inte kan fortsätta hantering av dessa baserat på ett annat syfte. Kontakta oss på webshop@stinegoya.com om du vill återkalla ditt samtycke.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på andra företags webbplatser eller för dessa företags hantering när det gäller insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser bör du läsa dessa webbplatsers policyer för skydd av personuppgifter och andra relevanta villkor.

ÄNDRING AV DATA

Om du vill få tillgång till de uppgifter som behandlas om dig, eller att vi ska uppdatera, ändra eller ta bort de personuppgifter som vi har registrerat om dig, eller om du har frågor angående ovanstående riktlinjer, vänligen kontakta oss på WEBSHOP@STINEGOYA.COM eller ring vår kundtjänst på (+45) 33931002.

KLAGOMÅL

Om du vill överklaga behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss då via e-post eller telefon enligt ovan. Du kan också kontakta danska Data Protection Agency, Borgergade 28, 5., 1300 Köpenhamn K.